Maria Kuczerenko * ZWYCZAJE, OBRZĘDY ORAZ WIERZENIA ADWENTOWE I BOŻONARODZENIOWE W PARAFII GWIZDÓW * Gwizdów 1999

KOLĘDA DRABSKA

Osoby:
Żydek, pastuch, koza, lekarz, czterech drabów

Żyd wchodząc do domu pyta się gospodarza, czy przyjmie kolędę. Gdy powie tak, to wszyscy wchodząc do domu i orędują:

            Ej, gospodarzu idziem do ciebie,
            Ej, po kolędzie przyjmij do siebie.
            Masz tu ludzi do śpiewania
            I aniołów do słuchania, ej kolęda!

Następnie śpiewają pierwszą zwrotkę kolędy:

            Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli śpiewania anielskiego.
            Znaleźli w żłóbeczku, w Betlejem miasteczku, Jezusa maleńkiego.
            Osieł Mu z wołem usługują, klękają znając adorują
            Stworzyciela swojego.

W tym momencie koza się przewraca a pastuch wzywa lekarza. Lekarz zbadawszy ją stwierdza, że wszystko jest w porządku i koza wstaje. Wtedy pastuch śpiewa:

            Pastuch jo se pastuch na całą gromadę,
            Żynił się nie będę, w pole nie pojadę.
Mówi: Koziu odbij se - i koza podskakuje.

Śpiew drugiej zwrotki:

            Widząc to pasterze iż bydlęta szczerze nieme ukłon oddają;
            Padli na kolana, tak wielkiego Pana zaśpiewawszy witają:
            Zawitaj Boże utajony, z Panienki czystej narodzony;
            na twarze upadają.

Poczym śpiewają drugą kolędę:
            Radość nam nastała, jako niebywała,
            Nad Betlejem jasna gwiazda dziś nam zajaśniała.
            Wszyscy się nią cieszą, chwałę Bogu niosą,
            Kolędnicy, ochotnicy z tą kolędą śpieszą.
            Gwiazda betlejemska drogę nam wskazuje,
            A tam w szopie Matka Boska Dziecię pokazuje.
            Później Trzej Królowie od Wschodu przybyli,
            Mirrę, kadzidło i złoto Dzieciątku złożyli.

Po zakończeniu tej kolędy dziękują gospodarzowi za przyjęcie, śpiewają:

            Ten gospodarz wesół będzie, co nas przyjął po kolędzie,
            My mu za to dziękujemy, bądźcie zdrowi, już idziemy. Hej kolęda!

◄ Powrót