Strona główna

Historia parafii

Nabożeństwa

Wystrój kościoła

Wieńce zbożowe

Kapłani i Siostry zakonne

Radio Maryja
w parafii

►Publikacje o parafii

Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia adwentowe
i bożonarodzeniowe w parafii Gwizdów

Jasełka szkolne

 

 

 

 

 

        Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za te dary niebios, jakich byliśmy świadkami 19 sierpnia 1996 r. w Gwizdowie. Za dar ślicznej pogody, za te tysiące pielgrzymów Rodziny Radia Maryja, przybyłych ze swoimi duszpasterzami z różnych stron, za te wspaniałe chwile przeżyte w Eucharystii, sprawowanej przez 20 kapłanów pod przewodnictwem abp. seniora Ignacego Tokarczuka i za wszystkie łaski, jakich tu doznaliśmy.
        Szczególna wdzięczność należy się Gospodyni tej uroczystości - Matce Bożej Pocieszenia, która od wielu dziesiątków lat wybrała sobie to miejsce, by jak w Kanie Galilejskiej dostrzegać w porę nasze problemy i skutecznie wstawiać się za nami u swego Syna.
        Po Bogu i Matce Najświętszej, należy się wdzięczność ludziom, którzy przez modlitwę, ofiary i trud pielgrzymi, przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tej uroczystości.
        Na pierwszym miejscu wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu, który przekazał apostolskie błogosławieństwo naszej parafii z okazji 25-lecia, osobiście je podpisał i powiedział do naszej rodaczki s. Matyldy Pawul, sercanki: "Błogosławię całej wspólnocie parafialnej na czele z Księdzem Proboszczem i Radiu Maryja". Błogosławieństwo to dodawało nam sił w trudnych chwilach przygotowań do tej uroczystości.
        Chcę tu także podkreślić szczególną życzliwość naszego metropolity abp. Józefa Michalika. Kiedy 10 grudnia 1994 r., w czasie spotkania modlitewnego Róż z całej archidiecezji, zapytałem go, czy mogę zaprosić Radio Maryja z okazji zbliżającego się jubileuszu 25-lecia naszej parafii - nie tylko wyraził zgodę, ale zachęcał do tego zamiaru, podkreślając wielką rolę Radia Maryja w nowej ewangelizacji.
        Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi Ignacemu Tokarczukowi, twórcy naszej parafii, składam serdeczne podziękowanie za przyjęcie zaproszenia na nasz jubileusz, przewodnictwo koncelebrze, homilię i udział w radiowych "Rozmowach niedokończonych". Dziękuję za słowa otuchy, za przypomnienie tamtych, sprzed 25 lat, trudnych chwil, prześladowań i upokorzeń. Powiedział m.in., że teraz ta ziemia gwizdowska za lata pogardy i krzywd święci swój triumf, bo zawsze była wierna Bogu i Ojczyźnie. Dziękuję Radiu Maryja, z jego dyrektorem o. Tadeuszem Rydzykiem na czele, że nie pogardziło naszą małą parafią i przybyło na tę uroczystość. O. Robertowi Jasiakowi dziękujemy za jego wyrozumiałość dla nas.
Przybył do nas także, z dalekiego Gródka Podolskiego z diecezji kamienieckiej na Ukrainie, ks. Władysław Wanags, budowniczy Wyższego Seminarium Duchownego i wielu kościołów. Przywiózł ze sobą wspaniały ukraiński korowaj, który niosła w procesji z darami studentka KUL-u Maria Kuczerenko.
        W czasie samej uroczystości, 19 sierpnia, nie było czasu na wymienienie i podziękowanie tak licznie zebranym pielgrzymom z różnych, dalekich nieraz stron. Chciałbym więc uczynić to obecnie. Dziękuję sąsiednim parafiom: Brzózie Stadnickiej i Wólce Grodziskiej, świętującej razem z nami srebrny jubileusz oraz Giedlarowej, Grodzisku Dolnemu i Żołyni - macierzystym parafiom za tak liczne przybycie i udział w modlitwie różańcowej, a parafianom żołyńskim za pomoc finansową i zorganizowanie pieszej pielgrzymki (ok. 150 osób). Brzózie Królewskiej dziękuję za wspaniałą orkiestrę, która uświetniła naszą uroczystość.
        Rektorowi Seminarium Duchownego w Przemyślu, ks. Adamowi Szalowi, jestem wdzięczny za podsunięcie myśli, by zaprosić klerycki zespół wokalno-muzyczny, pod kierunkiem ks. Bratkowskiego, i włączyć go do programu młodzieżowego, by także klerycy mogli uświetnić spotkanie. Dziękuję za przybycie redaktorowi Niedzieli Przemyskiej, ks. Zbigniewowi Suchemu, oraz ks. Kazimierzowi Bełchowi i ks. Michałowi Józefczykowi za udział w "Rozmowach niedokończonych".
        Gorące podziękowania składam ks. Piotrowi Bartnikowi, proboszczowi Dwernika w sercu Bieszczad, a naszemu rodakowi. Gdyby nie on, nie podołałbym tym wszystkim obowiązkom. Od 24 kwietnia tego roku, kiedy razem pojechaliśmy do Torunia, by zapoznać się z całokształtem przygotowań do transmisji Radia Maryja - razem tworzyliśmy ten program. Ks. Piotr wiele mi doradzał, sam opracował bardzo głęboki w treści program młodzieżowy, on też jako komentator czuwał nad całością programu w czasie uroczystości. Niech Ci Bóg nagrodzi księże Piotrze - pierwszy kapłanie z naszej parafii!
        Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem Gminy w Leżajsku na czele z wójtem Edwardem Surmaczem. Pracownikom Domu Kultury z Giedlarowej dziękuję za wykonanie nagłośnienia, Telekomunikacji z Leżajska za przygotowanie studia radiowego, Rejonowi Energetycznemu za czuwanie nad zasilaniem oświetlenia, zaś całej naszej wspólnocie parafialnej za wszelkie ofiary i prace.
        Chcę także wymienić liczne grupy, jakie zgłosiły swoją obecność. Z braku czasu nie można było wtedy tego uczynić, dlatego robię to teraz. Wyliczam je w porządku alfabetycznym, by nikogo nie urazić: Albigowa, Brzostek, Cmolas, Handzlówka, Jarosław - Biuro Radia Maryja, Jarosław - parafia św. Trójcy, Kosina - Akcja Katolicka, Kraczkowa, Krzemienica. Leżajsk - parafia Ojców Bernardynów, Łańcut - św. Stanisława Biskupa Łańcut-Podzwierzyniec - Akcja Katolicka, Markowa k. Łańcuta, Mielec - parafia pw. Ducha św., Mielec - parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nisko - Biuro Radia Maryja, Poznań - parafia św. Antoniego, Przemyśl - parafia św. Trójcy, Rakszawa, Raniżów, Rzeszów - parafia Opatrzności Bożej oraz Biura Radia Maryja: istniejące przy parafiach: św. Judy Tadeusza, Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Saletyńskiej, Sanok - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola - Biuro Radia Maryja, Tarnobrzeg, Trzeboś - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Wola Dalsza, Wola Zarzycka, Wysoka Łańcucka, Zarzecze k. Niska - parafia Matki Bożej Śnieżnej, a także bardzo wiele małych grup niezgłoszonych i liczni pielgrzymi indywidualni.
        Bóg Wam zapłać za tak liczne przybycie. Niech dobry Bóg stokrotnie nagrodzi za udział i trud pielgrzymi, a nasza wspólnota parafialna obejmuje Was pamięcią modlitewną u stóp naszej Matki Pocieszenia.

Ks. Szymon Nosal

O. Robert Jasiak

Ks. proboszcz Szymon Nosal, ks. Piotr Bartnik
i o. Robert Jasiak

Ołtarz polowy

Rzesza pielgrzymów

Straż Grobowa "Turki" z Gwizdowa

Orkiestra z Brzózy Królewskiej

Gromadzący się tłum pielgrzymów

P. Podkowicz - główny inicjator zaproszenia Radia

Studio radiowe na "Rozmowy niedokończone"
drugi od lewej ks. abp Ignacy Tokarczuk

 

 


Relacja ze spotkania Mielczan
z Radiem Maryja w Gwizdowie
napisana w "Życiu religijnym" tygodnika
"Wizjoner Regionalny"
Rok IV Nr 4(135), z dnia 30. 01. 1997

AVE Maryja rozlega się w całej Polsce
        Ja Panu Bogu dziękuję, codziennie, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa "Radio Maryja" - są to słowa Ojca świętego Jana Pawia II skierowane do uczestników II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu 29 marca 1995 roku.
        Wielu z nas katolików i czytelników Wizjera słucha w swoich domach i rodzinach "Radia Maryja". Ostatnio "Radio Maryja gościło w Polsce południowo-wschodniej m.in. w Cmolasie, Kalwarii Pacławskiej i Gwizdowie.
        Chcę się podzielić z Wami - Drodzy Czytelnicy, refleksją ze spotkania z "Radiem Maryja" u Matki Bożej Pocieszenia w Gwizdowie. Miało ono miejsce 19 sierpnia 1996 roku.
        Gwizdów i Biedaczów leżą przy trasie Łańcut-Leżajsk i należą do archidiecezji przemyskiej. Obie wioski, liczące 1300 mieszkańców, do 1971 roku nie posiadały własnego kościoła parafialnego. Placówka duszpasterska w Gwizdowie została erygowana przez JE ks. biskupa Ignacego Tokarczuka W lipcu 1971 roku. Obecnie uroczyście czciła swój jubileusz 25-lecia parafii. Do zorganizowania tej placówki został wydelegowany ksiądz Szymon Nosal, który jest tu proboszczem od 25 lat.

Historia tego kościoła
jest bardzo ciekawa. Początkowo nabożeństwa odprawiano w małej kapliczce, ufundowanej w 1908 roku przez Marię Krzanik.
W nocy z 7 na 8 sierpnia 1971 roku dobudowano do kapliczki drewnianą szopę o wymiarach 12m na 16m. Dach pokryto dachówką, a ściany obito w miesiąc później deskami. Wspomnę, że nie były to czasy łatwe i korzystne do budowy kościołów. Władze państwowe uniemożliwiały, przeszkadzały i utrudniały takie poczynania wiernych. Mimo trwającego śledztwa i szykan ze strony milicji, 18 października 1971 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła. W niespełna miesiąc (13 XI) stanęły mury kościoła, które przykryto dachem przed świętami Bożego Narodzenia. Na podkreślenie zasługuje solidarna postawa mieszkańców parafii i ich ogromne zaangażowanie w budowę.
        Nowa świątynia miała 30 m długości, 13,2 m szerokości i 9,5 m wysokości w nawie, a 7 m w prezbiterium i 13,5m wysokości do szczytu dachu. W dniach 10 - 22 kwietnia 1972 roku zbudowano piętrową plebanię. Również w kwietniu tegoż roku założono cmentarz parafialny. 27 sierpnia 1972 roku ks. bp Tadeusz Błaszkiewicz sufragan przemyski dokonał poświęcenia kościoła, a 26 sierpnia 1973 roku ten sam bp konsekrował dzwony. 17 sierpnia 1975 roku bp Tadeusz Błaszkiewicz dokonał uroczystego wprowadzenia obrazu Matki Bożej Pocieszenia. 18 grudnia 1977 roku poświęcenia Drogi Krzyżowej dokonał ordynariusz Ignacy Tokarczuk.
        Uroczystościom jubileuszowym w dniu 19 sierpnia 1996 roku przewodniczył abp Ignacy Tokarczuk. Radio Maryja reprezentował ojciec Robert Jasiak. W tym dniu cała parafia odświętnie udekorowana i ubrana witała swojego arcypasterza. Już od godz. 16.00 podążali miejscowi, liczne pielgrzymki piesze i autokarowe na plac przy kościele, gdzie przygotowany był ołtarz na zewnątrz i liczne ławki dla zmęczonych.
        Ksiądz Piotr Bartnik z Gwizdowa rodem, a obecnie proboszcz w Dwerniku witał przybywających z Sanoka, Jarosławia, Przemyśla, Stalowej Woli, Mielca, Giedlarowej, Żołyni, Brzózy Stadnickicj, Łańcuta, Niska, Rzeszowa, Grodziska. Każda pielgrzymka wchodziła z emblematem "Radia Maryja", napisem miejscowości i śpiewała maryjne pieśni, oddawała pokłon i hołd Matce Bożej Pocieszenia, której obraz znajduje się w głównym ołtarzu.
        Następnie wszyscy zajmowali miejsca na zewnątrz kościoła, gdzie były przygotowane ławki. Przed rozpoczęciem uroczystości na plac weszła orkiestra z Brzózy Królewskiej oraz młodzież w ułańskich strojach tzw. Turki, czyli Straż Grobu Bożego. Odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Jego Ekscelencja abp Ignacy Tokarczuk. W homilii ks. bp poruszył problem prawa, który jest problemem zasadniczym dla Polski.
        - Kiedy obowiązuje nas prawo? Prawo ludzkie obowiązuje nas wtedy, kiedy sięga korzeniami do prawa Bożego, a jeżeli nie, to wtedy jest bezprawie, ubrane w szaty prawa. Istnieje najwyższe prawo Boże. Bóg ustanowił wszystkie prawa, a człowiek powinien te prawa szanować i żyć prawdą, sprawiedliwością i przykazaniami. Ludzie przemijają, ustroje się zmieniają, konstytucje się zmieniają, ale Bóg pozostaje. Prawa Boże pozostają. Prawo Boże jest wieczne, jest trwałe, ono nie przemija. Nie wystarczy obalić władzę. Zaraza komunizmu przesiąkła ludzi i trzeba o tym mówić. Nie możemy milczeć. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Władza świecka jest świecka, surowa i mściwa. Nie dajmy się zakrzyczeć, aby nam nie zamknęli ust. Wsłuchujmy się w prawo Boże, zakodowane w przyrodzie ożywionej i nieożywionej. W każdym człowieku jest jeszcze prawo moralne. Człowiek ma prawo wyboru między złem a dobrem. Poczucie prawa moralnego było nawet w ludziach pierwotnych. Jeżeli są prawa, to jest pytanie, kto te prawa ustanowił? Jeżeli jest prawo, to musi być prawodawca. Obecnie jest zewnętrzne zafałszowanie kultury, cywilizacji i historii. Ludzkość dziś patrzy na świat przez pryzmat zakłamania. Patrzy - a nie widzi; słucha a nie słyszy. Pycha ludzka i ślepota dominuje. Dziś każdy chce być Bogiem, a zwłaszcza władza, która nie ma większej, głębszej kultury duchowej. Nam dziś potrzeba walki o prawo naturalne, aby wychować człowieka sumienia. Władzy zależy tylko na tym, aby uznać ich prawo i wypełniać ich wolę. Nie dajmy się pozbawić poczucia godności. My dajmy świadectwo wiary. Mamy wsparcie w Matce Bożej - mówił ks. biskup. Jakże na czasie są dziś te słowa, mimo że wypowiedziane kilka miesięcy temu.
Ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk znany jest właśnie z odważnego głoszenia słowa Bożego i prawdy. Jego kazania są głęboką lekcją wiary i umiłowania Ojczyzny oraz całego Kościoła. Po takim spotkaniu wracają ludzie ożywieni, wyrwani z letargu i marazmu codzienności, w której manipulowani są przez media.

Po spotkaniu
        Po zakończonych uroczystościach młodzież parafii w Gwizdowie przedstawiła program artystyczny, a pielgrzymkowi goście raczyli się bigosem, herbatą, kawą i smacznym ciastem. Rozlegały się po polach, jak echo, pieśni z Radia Maryja. Po całej ziemi AVE Maryja!

Henryk KARDYŚ