Niedziela Przemyska styczeń 2001

Intronizacja Pisma Świętego w rodzinach parafii Gwizdów
        Nie długo po rozpoczęciu w naszej archidiecezji Roku Biblii, 17 grudnia ub. r., w pierwszym dniu ostatniego tygodnia adwentowego oczekiwania, kiedy w Kościele rozpoczyna się okres bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, odbyła się intronizacja Pisma Świętego w rodzinach parafii Matki Bożej Pocieszenia w Gwizdowie. Do tego bardzo ważnego wydarzenia parafia przygotowywała się już od początku października ub. r. przez słuchanie "Biblijnych czytanek październikowych" ks. St. Potockiego o podstawowych elementach wiedzy o Biblii i znaczeniu Pisma Świętego dla duchowej formacji wiernych wchodzących w Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa, a przede wszystkim przez codzienną modlitwę zwłaszcza różańcową. Również w listopadzie, w codziennym wypominkowym różańcu polecaliśmy tę sprawę duszom czyśćcowym. Później, przez kilka niedziel poprzedzających to wydarzenie, rozważaliśmy w homiliach czym jest dla chrześcijan Biblia i jak należy ją czytać.
        Bezpośrednim przygotowaniem do intronizacji Pisma Świętego było triduum biblijne, w czasie którego w sobotę 16 grudnia odbyła się spowiedź całej parafii, jako przygotowanie do uroczystego przyjęcia przez rodziny tej świętej Księgi i zarazem do świąt Bożego Narodzenia. Triduum przeprowadził ks. T. Włoch, wikariusz z Leżajska - Fary. A kiedy w niedzielę 17 grudnia na prymarii i sumie wiele rodzin podeszło do ołtarza, serce nam się radowało gdy długo we dwóch, udzielaliśmy im błogosławieństwa przyniesionym przez nich Pismem Świętym. Ponieważ nie mogłem wtedy ich policzyć, ogłosiłem, że uczynię to w czasie wizyty duszpasterskiej. Zapowiedziałem też, że gdyby jeszcze ktoś się zdecydował na regularne czytanie Pisma Świętego, mogę w czasie wizyty duszpasterskiej dokonać intronizacji w ich domach.
        Kiedy w czasie "kolędy" w każdym domu pytałem parafian czy dokonali intronizacji Pisma Świętego, okazało się, że 17 grudnia w kościele było 100 rodzin które z Biblią przyszły do ołtarza po uroczyste błogosławieństwo, a dalsze 65 uczyniło to w domu, w czasie wizyty duszpasterskiej. Jest to więc piękny owoc tych przygotowań, bo na 325 domów w parafii, 165 przeprowadziło intronizację Pisma Świętego. Przy tej okazji rozprowadziłem jeszcze ponad 60 nowych egzemplarzy Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, choć w poprzednich latach sprowadzałem kilka razy po kilkadziesiąt egzemplarzy. Wiem, że w każdym domu jest Pismo Święte, jeśli nie całe to przynajmniej Nowy Testament. Prawie we wszystkich domach, gdzie parafianie jeszcze nie zdecydowali się na akt intronizacji to jednak oświadczali, że czytają Biblię, ale może jeszcze nieregularnie. Bogu niech będą dzięki za to otwarcie się parafian na Boże słowo. Oby ten dobry początek Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa, okazał się trwałym czynnikiem formacji duchowej naszej wspólnoty parafialnej.

ks. Szymon Nosal

Powrót